VA2 Alisha vom Eichenplatz  GHKL-H
VA 4 Jaci vom Eichenplatz  GHKL-H
SG 29 Noah vom Eichenplatz  JHKL-R
SG 45 Kim vom Eichenplatz  JHKL-H
SG 63 Ossi vom Eichenplatz  JKL-H

Zuchtgruppe: Platz 3