V 23 Sky vom Eichenplatz  GHKL-R
V 6 Unique vom Eichenplatz  GHKL-H
SG 41 Zoff vom Eichenplatz  JHKL-R
V 81 Sandy vom Eichenplatz  GHKL-H
SG 116 Xanti vom Eichenplatz  JHKL-H

Zuchtgruppe: Platz 7