V 23 Sky vom Eichenplatz  GHKL-M
V 6 Unique vom Eichenplatz  GHKL-F
SG 41 Zoff vom Eichenplatz  JHKL-M
V 81 Sandy vom Eichenplatz  GHKL-F
SG 116 Xanti vom Eichenplatz  JHKL-F

breeding group: 7th place